Obecní úřad Chrást zastoupený starostou obce vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU na obsazení pracovního místa Administrativní pracovník - Technik údržby majetku obce Místo výkonu práce: Obec Chrást, 330 03 Chrást. Platové zařazení: 7. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a NV č. 222/2010 Sb., - katalogu prací (dle tarifní tabulky 16980-24780 podle praxe + příplatky) Předpokládaný termín nástupu: Od 1. 4. 2021 (případně dříve dle dohody) Pracovní poměr: Plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou Předpoklady uchazeče: fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk. Požadavky: - Znalost práce s PC, internetem a programy MS Office - Řidičské oprávnění pro skupinu B - Komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost, spolehlivost, důslednost, příjemné vystupování - Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou Pracovní náplň: - Povolování kácení stromů rostoucích mimo les včetně správního řízení - Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku, objednávání a zajišťování materiálu včetně evidence - Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu včetně kontroly položek a fakturovaných částek za pořízený majetek - Zajišťování revizí v obecních budovách včetně zajištění závad zjištěných při revizích - Provádění inventur, zpracování inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu - Plánování potřeby a vedení oprav, údržby a technických zhodnocení veškerého obecního majetku, zpracování cenových nabídek, projednávání požadavků se svým nadřízeným - Zajišťování pasportů majetku obce - Organizace provozu zasedacích sálů a místností - Správa bytů - Provádění odečtů el. enegie, vody a plynu včetně vedení evidence ve všech budovách v majetku obce a vedení knihy spotřeb Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum, adresa bydliště a podpis zájemce. Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: - Stručný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních a pracovních činností dle této výzvy. - Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. - Výpis z rejstříku trestů, ne starší 90 dnů. - Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (O ochraně osobních údajů). - Ostatní doklady, které uchazeč pokládá za důležité pro toto řízení. Lhůta pro podání přihlášky: doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady co nejdříve max. do 26. 02. 2021 do 13:00 hodin na adresu Obecní úřad Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást. Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny Obecního úřadu Chrást nebo poštou na adresu Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást. V elektronické podobě lze zaslat přihlášku pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Přepokládaný nástup do pracovního poměru: 1. 4. 2021. Obec Chrást si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. Tato výzva není veřejnou výzvou ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samostatných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případné dotazy zodpoví Ladislav Bohuslav, tel. 602 187 341, starosta@. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Informace o pozici

  • Firma: Obec Chrást
  • Adresa pracoviště: Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03, Chrást
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Vyučen
  • Mzdové rozpětí: 16980 - 24780
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Písemné přihlášky
  • Telefon:
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Plzeň-město

Vhodné firmy pro lokalitu Plzeň-město

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní