OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Statutární město Chomutov tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Kurátor/kurátorka pro děti a mládež" na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí s místem výkonu práce statutární město Chomutov. Stručné vymezení pracovní náplně: odkaz na Platové zařazení: " platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21. 260 Kč - 31. 240 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: " úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, " dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, " ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy. Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: " vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo " státní závěrečná zkouška z předmětu sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo, speciální pedagogika nebo " vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. Co od Vás očekáváme: " dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, " schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, " flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, " aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), " řidičský průkaz skupiny B. Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit: Písemná přihláška musí obsahovat: " jméno, příjmení a titul uchazeče, " datum a místo narození, státní příslušnost, " místo trvalého pobytu, " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, " telefonní a e-mailový kontakt, " datum a podpis uchazeče. Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: " životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, " ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, " kopie dodatku k diplomu, " případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost. Předpokládaný nástup: dle dohody. K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Kam pak s přihláškou? Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - SPOD kurátor/kurátorka" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. listopadu 2020 do 16, 00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu. Navštivte naše internetové stránky

Informace o pozici

  • Firma: Statutární město Chomutov
  • Adresa pracoviště: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Vyšší odborné
  • Mzdové rozpětí: 21260 - 31240
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Ivana Podlahová
  • Telefon:
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Chomutov

Vhodné firmy pro lokalitu Chomutov

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní