Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta / odborné referentky odboru životního prostředí Městského úřadu Broumov. Druh práce: agenda lesního hospodářství a myslivosti. Místo výkonu funkce: správní obvod Broumova, obce s rozšířenou působností. Platové podmínky dle uznané odborné praxe (9. - 10. platová třída). Termín nástupu: 1. 11. 2019 (případně po dohodě). Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice; bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další požadavky: vzdělání se zaměřením na lesnictví a myslivost; zkouška z myslivosti, případně vyšší odborná myslivecká zkouška nebo zkouška pro myslivecké hospodáře; orientace v právních předpisech souvisejících s vykonávanou agendou (zákon o lesích, o myslivosti, správní řád); znalost uživatelské práce s PC - MS Word, MS Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky; praxe v oblasti ochrany lesa vítána; osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v lesním hospodářství a myslivosti vítáno; komunikativnost, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita; znalost území správního obvodu výhodou; řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič/řidička. Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení. Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 10. 2019. Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u vedoucí odboru životního prostředí Ing. Marcely Žouželkové (kontakt: 491 504 341, zouzelkova@), případně Bc. Jana Hvězdy, odborného referenta agendy lesního hospodářství a myslivosti (kontakt: 491 504 342, hvezda@). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Informace o pozici

  • Firma: Město Broumov
  • Adresa pracoviště: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01, Broumov
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: S maturitou
  • Mzdové rozpětí: 18230 - 29740
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno:
  • Telefon:
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Náchod

Vhodné firmy pro lokalitu Náchod

Lukáš Neumann

Nabízené služby: Vzdělávací kurzy Náchod

Lukáš Neumann
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 17. 09. 2014 Obory činnosti: -Mimoškolní výchova a vzdělávání,…

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní