Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta / odborné referentky správního odboru Městského úřadu Broumov. Druh práce: přestupková agenda a zástup právní agendy města Místo výkonu funkce: správní obvod města Broumova, obce s rozšířenou působností Platová třída - 11 (plat dle uznané odborné praxe od 22980, - Kč do 33790, - Kč) Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice; bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Další požadavky: orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obce, k výkonu samostatné a přenesené působnosti obce a výkonu působnosti a pravomocí orgánů obce; orientace v právních předpisech na úseku přestupkové agendy obce a v právních předpisech s touto agendou souvisejících; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky; výborné komunikační dovednosti (zejména řídící a formulační, s ohledem na náročnost vedení přestupkových řízení); pečlivost, odpovědnost, spolehlivost a samostatnost; praxe ve veřejné správě, zejména v přestupkové agendě, vítána. Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení. Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01. Obálku označte "VŘ - správní odbor". Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 4. 2021 Předpokládaný termín nástupu:1. 7. 2021 (případně po dohodě) Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u vedoucí správního odboru Ing. Heleny Hlaváčkové (kontakt: 491 504 227, hlavackova@), či Mgr. Václava Špůra, právníka města (kontakt: 491 504 321, spur@). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Informace o pozici

  • Firma: Město Broumov
  • Adresa pracoviště: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01, Broumov
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Inženýr
  • Mzdové rozpětí: 22980 - 33790
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno:
  • Telefon: 491504225
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Náchod

Vhodné firmy pro lokalitu Náchod

EMESY s.r.o.

Nabízené služby: Vzdělávací kurzy Náchod

Kurzy a zážitkové školení první pomoci v Náchodě, školení
Hledáte unikátní dárek nebo se chcete naučit a dozvědět něco zajímavého jen tak? Pokud ano, kontaktujte nás! Kurzy první pomoci v Náchodě, adaptační kurzy,…

Lukáš Neumann

Nabízené služby: Vzdělávací kurzy Náchod

Lukáš Neumann
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 17. 09. 2014 Obory činnosti: -Mimoškolní výchova a vzdělávání,…

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní