Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 341/2017 Sb., v platném znění):. platová třída 11 (platové rozpětí v závislosti na praxi 22. 980, - Kč až 33. 790, - Kč) Nabízíme:. pružnou pracovní dobu,. 5 týdnů dovolené,. stravenky/stravenkové karty,. 4 dny zdravotního volna (indispozice),. osobní příplatek,. vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace,. pravidelný růst platu,. služební mobilní telefon,. příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,. příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,. příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,. možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,. společensko kulturní aktivity,. stabilní a profesionální zázemí,. přátelský kolektiv. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,. minimální věk 18 let,. způsobilost k právním úkonům,. morální a trestná bezúhonnost,. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR). Ostatní předpoklady:. VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění),. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,. výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb, znalost souvisejících zákonů,. řidičský průkaz skupiny B,. předpokládaný nástup 05/2020 Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:. název pracovní pozice,. jméno a příjmení, titul,. datum a místo narození,. státní příslušnost,. místo trvalého pobytu,. telefonické spojení,. e-mailovou adresu,. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,. číslo řidičského průkazu,. datum a podpis. K přihlášce budou připojeny tyto doklady:. strukturovaný životopis,. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,. výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce. Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu: Městský úřad Žatec Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky nám. Svobody 1, 438 24 Žatec nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06. 05. 2020 do 16:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „pracovník úseku sociálně právní ochrany 03“.

Informace o pozici

  • Firma: Město Žatec
  • Adresa pracoviště: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01, Žatec
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Vyšší odborné
  • Mzdové rozpětí: 22980 - 33790
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Kateřina Černá
  • Telefon: +420415736106
  • E-mail: cernak@mesto-zatec.cz

Další pozice v lokalitě Chomutov

Vhodné firmy pro lokalitu Chomutov

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní