Požadovaný profil: o Min. SŠ vzdělání stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství (VŠ - magisterský studijní program stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství + Osvědčení o autorizaci - výhodou) o Zkušenost s projekční a inženýrskou činností - výhodou o Praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách - výhodou o Velmi dobrá orientace v související oborové legislativě (zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a č. 254/2001 Sb. Vodní zákon) o Znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zkušenost se zadáváním veřejných zakázek - výhodou o Velmi dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou o Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací pod tlakem o Smysl pro přesnost a důslednost, aktivní a tvůrčí přístup, umění jednat s lidmi o Platné řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu) o Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání, velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti Hlavní charakteristika pracovní činnosti: Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech: 1. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií, 2. zabezpečuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů, 3. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb, 4. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace svěřených staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence), 5. je pověřen vedením realizace svěřených akcí, zodpovídá za zdárný průběh a dokončení svěřených akcí, 6. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby, 7. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem, 8. kontroluje dodržování nákladů stavby, 9. zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu, 10. zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence, 11. poskytuje součinnost při kontrole staveb v záruční době včetně projednávání případných reklamací, 12. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností. V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č. 350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy. Bližší informace: Ing. Aleš Záruba, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel. 606 639 039.

Informace o pozici

  • Firma: Povodí Moravy, s.p.
  • Adresa pracoviště: Povodí Moravy, s.p., Husova 760, 675 71, Náměšť nad Oslavou
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: S maturitou
  • Mzdové rozpětí: 32000 - 42000
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Petr Magula
  • Telefon: 541637285
  • E-mail: magula@pmo.cz

Další pozice v lokalitě Třebíč

ŘIDIČ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Zařazení: Nákladní doprava Třebíč

Řídíte rádi a chcete stabilní práci? Připojte se k našemu týmu řidičů pro linkovou přepravu cestujících Požadujeme * řidičský průkaz sk. D * profesní průkaz *…

Vloženo: 15. 5. 2023, 22:46

Vhodné firmy pro lokalitu Třebíč

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní