Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na / pod příslušným místem pracoviště a č. j. UPCR2020/106065-78099810“. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. listopadu 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna. pm@ nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2020/106065-78099810“. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to po dobu dočasné nepřítomnosti státního zaměstnance (zástup za pracovní neschopnost a navazující MD/RD). Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. ledna 2021.

Informace o pozici

  • Firma: Úřad práce České republiky
  • Adresa pracoviště: Úřad práce České republiky, Kaplířova 2731, 301 00, Plzeň
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Bakalář
  • Mzdové rozpětí: 22980
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: ODKAZ:
  • Telefon:
  • E-mail: https://admin-uradprace.mpsv.cz/

Další pozice v lokalitě Plzeň-město

Vhodné firmy pro lokalitu Plzeň-město

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní