z:7/6/2024 2 místa referenta stavebního úřadu - 1 místo doba neurčitá - 1 místo doba určitá (zástup za MD a RD) Požadované předpoklady: 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 2. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 4. znalosti následujících předpisů: - zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 5. uživatelská znalost práce s PC - Word, Outlook, práce s internetem 6. řidičský průkaz skupiny B 7. zkušenosti z oblasti státní správy, příp. zkouška odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu jsou výhodou Upozornění: úředník nesmí být členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení, příp. titul uchazeče b) datum a místo narození uchazeče c) státní příslušnost uchazeče d) místo trvalého pobytu uchazeče e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f) datum a podpis uchazeče Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, vzor přihlášky je dostupný ke stažení na webových stránkách statutárního města Frýdek-Místek v sekci Volná pracovní místa, konkrétně na následující adrese: Volná pracovní místa | Frýdek-Místek () K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem Co nabízíme: - pružná pracovní doba - 5 týdnů dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 4 dny v kalendářním roce a možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy - stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 5 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění - možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů - možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení. Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 24. 6. 2024 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu: Ing. Pavel Osina statutární město Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

Informace o pozici

  • Firma: Statutární město Frýdek-Místek
  • Adresa pracoviště: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01, Frýdek-Místek
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu neurčitou
  • Minimální vzdělání: Vyšší odborné
  • Mzdové rozpětí: 23390
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Ing. Pavel Osina PŘIHLÁŠKY DO 24.6.2024,
  • Telefon: 558609271
  • E-mail: tosenovska.marcela@frydekmistek.cz

Další pozice v lokalitě Frýdek-Místek

Vhodné firmy pro lokalitu Frýdek-Místek

Stavby Mraček

Nabízené služby: Stavební práce Frýdek-Místek

Zedník, stavební a obkladačské práce Frýdek-Místek
Uvažujete nad rekonstrukcí? Poptáváte spolehlivou firmu na stavební a zednické práce? Kontaktujte nás! Rekonstrukce, stavba domu na klíč, obkladačské práce,…

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní