Charakteristika vykonávané činnosti: - zajišťování sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních norem Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník Platové zařazení a platové podmínky: 11. platová třída (platové rozpětí 22 980 Kč - 33 790 Kč dle zápočtu let odborné praxe a při pracovním úvazku 40 h/týden), osobní příplatek a zvláštní příplatek - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Pracovní poměr: na dobu neurčitou Pracovní úvazek: pracovní místo s úvazkem 40 h/týden pracovní místo s úvazkem 22 h/týden Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: - státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, - dosažení věku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost, - ovládání jednacího jazyka Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele: - vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech sociální práce nebo příbuzných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, - praxe v oboru (i formou stáží a dobrovolnictví), - prokazatelný zájem o sociální problematiku včetně znalosti daných oblastí, - odpovědnost, samostatnost a spolehlivost, - dobré komunikační a organizační schopnosti, - velmi dobrá znalost práce s MS Office, - ochota neustálého vzdělávání a práce na svém rozvoji, - řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta pro podání přihlášky: do 20. 11. 2020 - 10:00 h Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Výběrové řízení na funkci sociální pracovnice/pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí - NEOTVÍRAT" zaslat na adresu: Městský úřad Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník, nebo předat osobně na podatelnu městského úřadu Zpracování a uchování přihlášky s doklady Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

Informace o pozici

  • Firma: Město Mělník
  • Adresa pracoviště: Město Mělník, náměstí Míru 1, 276 01, Mělník
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Vyšší odborné
  • Mzdové rozpětí: 22980 - 33790
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Oddělení personální a mzdové
  • Telefon: 315635430;431
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Mělník

Sociální pracovník/pracovnice

Zařazení: Finanční poradenství Mělník

Náplní práce je především sociální práce s klienty (seniory), sociální šetření uchazečů o poskytování sociální služby, vedení evidence klientů a žadatelů,…

Vloženo: 28. 12. 2020, 20:56

Sociální pracovník

Zařazení: Finanční poradenství Mělník

Náplň práce je především sociální práce s klienty (seniory), sociální šetření uchazečů o poskytování sociální služby, vedení evidence klientů a žadatelů,…

Vloženo: 23. 1. 2020, 8:16

Vhodné firmy pro lokalitu Mělník

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní