Charakteristika vykonávané činnosti: správní řízení zejména ve věcech stavebního řádu a územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru - vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. - zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti stavební – výhodou (úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. ) - velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Word, Excel, Outlook) - ŘP sk. B - ochota dalšího vzdělávání - komunikativnost, příjemné vystupování a ochota jednat s lidmi Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo občanského průkazu, - název příslušné funkce, o kterou se zájemce uchází, - datum a podpis uchazeče K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče: - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Platové zařazení: 9. -10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací ve veřejných službách a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platové rozpětí Kč 21710, -Kč až 31820, - Kč a 23390, - Kč až 34370, - Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek po zapracování Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: dohodou Lhůta pro podání přihlášky: do 10. 00 hod. dne 28. 6. 2023 Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně v uzavřené obálce na podatelnu MěÚ; na adresu Město Nový Bor, nám. Míru l, 473 01 Nový Bor. Obálku označte textem: „Výběrové řízení – úředník stavebního řízení“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o pozici

  • Firma: Město Nový Bor
  • Adresa pracoviště: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01, Nový Bor
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: S maturitou
  • Mzdové rozpětí: 21710 - 34370
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: podatelna MěÚ
  • Telefon:
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Česká Lípa

Vhodné firmy pro lokalitu Česká Lípa

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní