Vedoucí obecního živnostenského úřadu Druh práce: řízení odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Strakonice, vedení zaměstnanců odboru, výkon vlastní správní agendy, dohled nad vedením správních řízení Místo výkonu práce: Městský úřad Strakonice Předpokládaný termín nástupu: 01. 01. 2020 Pracovní poměr: na dobu neurčitou Platové zařazení: platová třída 11 dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění (příloha č. 2) (21 480 Kč - 32 290 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky) Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let - předložení negativního lustračního osvědčení a čestného prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění Požadavky: - vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v oboru veřejné správy, práva nebo ekonomického směru - znalost právních norem v oblasti živnostenského podnikání a dalších souvisejících právních předpisů (zejména zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vše v platném znění) Uvítáme: - zkoušku zvláštní odborné způsobilost při správě živnostenského podnikání (dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění) - praxi ve veřejné správě, praxi v řídících funkcích - zkušenosti s vedením pracovníků - organizační a rozhodovací schopnosti - znalost problematiky výkonu státní správy a samosprávy - znalost problematiky ochrany spotřebitele, obchodních společností, insolvenčního práva - uživatelská znalost práce na PC - výborná znalost MS Word, MS Excel - řidičský průkaz skupiny B - jazykové znalosti Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat: - jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde -li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon, e-mail). Povinné přílohy přihlášky: - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo dokladu o splnění požadované odborné způsobilosti - osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971) Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek: Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 18. 10. 2019. Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení lze doručit v pracovní době městského úřadu osobně na podatelnu MěÚ Strakonice nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice. Obálku označte heslem: "Výběrové řízení - vedoucí OŽÚ - NEOTVÍRAT". Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Bližší informace na č. tel. 383 700 107, 383 700 330. Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení, z důvodů plně

Informace o pozici

  • Firma: Město Strakonice
  • Adresa pracoviště: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Inženýr
  • Mzdové rozpětí: 21480 - 32290
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Výběrové řízení
  • Telefon:
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Strakonice

Učitel/ka mateřské školy

Zařazení: Střední školy Strakonice

Pozice: učitel/ka mateřské školy Zkrácený pracovní úvazek na 20 hod. týdně. Požadavky: vzdělání: SS, VOŠ, VŠ pedagogická - předškolní pedagogika. Nástup od 13.…

Vloženo: 14. 9. 2019, 3:04

vychovatel / vychovatelka

Zařazení: Střední školy Strakonice

Požadujeme minimálně střední pedagogické vzdělání Možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou, výhoda řidičské opr. sk.:"B". Info na tel.:…

Vloženo: 3. 9. 2019, 3:54

Vhodné firmy pro lokalitu Strakonice

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní