[] Místo výkonu práce: Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona o sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zajištění úseku sociální práce, sociálně právní ochrany dětí a úsek veřejného opatrovnictví. Místem výkonu práce: Česká Kamenice. Platové podmínky: 11. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a NV č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Předpokládaný termín nástupu do práce: 01. 03. 2021, příp. po dohodě. Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou s šestiměsíční zkušební dobou. Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (ideálně se zaměřením na sociální služby, veřejné opatrovnictví a právní ochranu dětí). Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, - plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 110, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Požadavky stanovené městem Česká Kamenice: Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění: - znalost problematiky chodu obecního úřadu, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, - znalost související legislativy a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - analytické a logické myšlení, - pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita, - schopnost týmové práce, - počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office, - řidičské oprávnění skupiny B, - zpracování koncepce řízení odboru v rámci této pracovní pozice (max. 2 normostrany), - zkouška podle vyhlášky č. 512/2002., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, pro oblast: opatrovnictví, sociální služby, soc. práv. ochrana dětí, výhodou. Náležitosti přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo, - číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), - datum a podpis uchazeče. Přílohy přihlášky: - životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - zpracování koncepce řízení odboru v rámci této pracovní pozice (v rozsahu max. 2 normostran), - ověřený doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti uchazeče, pokud je jeho držitelem. Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): pátek 22. 01. 2021 - do 12:00 hodin Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Výběrové řízení - vedoucí OSV " zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.

Informace o pozici

  • Firma: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
  • Adresa pracoviště: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, Náměstí Míru 219, 407 21, Česká Kamenice
  • Pracovní úvazek: Nerozhoduje
  • Délka závazku: Na dobu určitou
  • Minimální vzdělání: Inženýr
  • Mzdové rozpětí: 30000 - 40000
  • Vhodné pro studenty: Ne

Kontakt na inzerenta

  • Jméno: Vítězslav Vlček
  • Telefon: 412151555
  • E-mail:

Další pozice v lokalitě Děčín

Vychovatel/vychovatelka

Zařazení: Střední školy Děčín

* Požadavky: Vzdělání min. SŠ či VŠ - vychovatelství, speciální pedagogika, sociální pedagogika, nebo speciální pedagogika v rámci celoživotního vzdělávání v…

Vloženo: 24. 2. 2021, 21:17

Učitel/ka ZŠ - I.stupeň

Zařazení: Střední školy Děčín

Požadavky: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., v platném znění. Kontakt: e-mailem

Vloženo: 19. 2. 2021, 22:31

Pedagog / pedagožka v MŠ

Zařazení: Střední školy Děčín

Místo výkonu práce: Májová č. p. 372 Děčín XXXII-Boletice nad Labem 407 11 Děčín 9 Jedná se o záskok za pracovní neschopnost a následnou MD, RD. Požadujeme…

Vloženo: 19. 2. 2021, 22:31

Učitelké 1.stupeň

Zařazení: Střední školy Děčín

Kontakt: e-mailem (příp. tel.: 739075860)

Vloženo: 23. 11. 2020, 21:14

Vhodné firmy pro lokalitu Děčín

SLŠ a SOŠS Šluknov

Nabízené služby: Střední školy Děčín

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální
Hledáte střední školu se zaměřením na lesnictví nebo sociální obory a služby? Jste z okresu Děčín? Zapište se k nám. Středoškolské vzdělání v Děčíně, maturitní…

Registrace
Vytvořte si ZDARMA vlastníwww stránky nebo e-shop!
Registrace Vyzkoušet nyní